23.06.2018 CAC-выставка г. Ессентуки

Yutland Fire Aleksandrit (IZ VALKIRII SAPHIR SCHWARZ x KOPPOD`ORO KANTANTA KARMINA) — Лучший бэби